Zdraví

| PAVEL POC
Váš poslanec Evropského parlamentu

Posílit důraz zdravotní péče na prevenci a screening zejména rakovinných onemocnění