Evropský rozpočet

| PAVEL POC
Váš poslanec Evropského parlamentu

Změny ve financování politik EU a projektů bez „evropského“ přesahu

Rozpočtový výhled Evropské unie, tak zvaný Víceletý finanční rámec už naráží na své limity. Evropská komise i Parlament proto uvažují o drastických změnách, které v budoucnu budou mít vliv i na Česko a jeho čerpání.

Rozpočtový výhled Evropské unie, tak zvaný Víceletý finanční rámec už naráží na své limity. Evropská komise i Parlament proto uvažují o drastických změnách, které v budoucnu budou mít vliv i na Česko a jeho čerpání.

Návrh rozpočtu EU na rok 2018 odráží české priority

Evropská komise představila návrh na unijní rozpočet pro rok 2018. Pro své priority, konkrétně bezpečnost, migraci, udržitelné investice a zaměstnanost, si vyhradila 4,25 bilionu korun. Zvýšit by měla prostředky na ochranu životního prostředí a biodiverzity.

Komisař pro rozpočet, G. Oettinger, představil návrh na rozpočet Evropské unie pro rok 2018. Spustil tak oficiální rozpočtovou proceduru, v rámci které se na podobě rozpočtu Komise, Evropský parlament i Rada do konce roku musí shodnout.

Evropská komise představila návrh na unijní rozpočet pro rok 2018. Pro své priority, konkrétně bezpečnost, migraci, udržitelné investice a zaměstnanost, si vyhradila 4,25 bilionu korun. Zvýšit by měla prostředky na ochranu životního prostředí a biodiverzity.

Komisař pro rozpočet, G. Oettinger, představil návrh na rozpočet Evropské unie pro rok 2018. Spustil tak oficiální rozpočtovou proceduru, v rámci které se na podobě rozpočtu Komise, Evropský parlament i Rada do konce roku musí shodnout.

Evropská unie hospodařila k dobru České republiky

Česká republika od Evropské unie zpětně dostane více než 370 milionů korun. Zasloužilo se o to unijní hospodaření v roce 2015, které skončilo značným přebytkem.

Rozpočet Evropské unie v minulém roce skončil s přebytkem více než 35 miliard korun. Tento výsledek jinak vyrovnaného rozpočtu byl způsoben kladným zůstatkem ve formě vybraných úroků z prodlení, pokut, kurzových rozdílů a jiných položek příjmů rozpočtu. Roli hrála i lehká míra nevyčerpání všech výdajových položek.

Česká republika od Evropské unie zpětně dostane více než 370 milionů korun. Zasloužilo se o to unijní hospodaření v roce 2015, které skončilo značným přebytkem.

Rozpočet Evropské unie v minulém roce skončil s přebytkem více než 35 miliard korun. Tento výsledek jinak vyrovnaného rozpočtu byl způsoben kladným zůstatkem ve formě vybraných úroků z prodlení, pokut, kurzových rozdílů a jiných položek příjmů rozpočtu. Roli hrála i lehká míra nevyčerpání všech výdajových položek.