pesticid

| PAVEL POC
Váš poslanec Evropského parlamentu

ČT Nedej se - V zajetí pesticidů

Podle nedávného průzkumu má téměř polovina Evropanů v těle stopy nejrozšířenějšího pesticidu – glyfosátu, který je účinnou složkou Roundupu. Do konce roku 2017 by Evropská komise měla rozhodnout, zda dál povolí jeho užívání anebo zda jeho užití zakáže.

Celý rozhovor zde : http://www.ceskatelevize.cz/porady/10782831463-nedej-se-plus/217562248410008-v-zajeti-pesticidu/

Podle nedávného průzkumu má téměř polovina Evropanů v těle stopy nejrozšířenějšího pesticidu – glyfosátu, který je účinnou složkou Roundupu. Do konce roku 2017 by Evropská komise měla rozhodnout, zda dál povolí jeho užívání anebo zda jeho užití zakáže.

Celý rozhovor zde : http://www.ceskatelevize.cz/porady/10782831463-nedej-se-plus/217562248410008-v-zajeti-pesticidu/

Komise chce schválit nebezpečný pesticid

EU má nejpřísnější systém schvalování přípravků na ochranu rostlin (herbicidů, pesticidů a dalších) na světě. Každý zákon je ale jen tak dobrý, jak je dodržovaný.

Jak je tomu při schvalování chemických látek, které běžně končí na našich talířích v podobě reziduí?

EU má nejpřísnější systém schvalování přípravků na ochranu rostlin (herbicidů, pesticidů a dalších) na světě. Každý zákon je ale jen tak dobrý, jak je dodržovaný.

Jak je tomu při schvalování chemických látek, které běžně končí na našich talířích v podobě reziduí?