Těžba

| PAVEL POC
Váš poslanec Evropského parlamentu

Stojí těžba v oceánech za všechna rizika? Experti jsou nejednotní

V Evropském parlamentu proběhla konference o budoucnosti těžby minerálního bohatství ze dna moří a oceánů. Konference byla organizovaná skupinou Searica, která sjednocuje europoslance zajímající se o oceány, nezávisle na politické příslušnosti. Cílem bylo načrtnout současnou situaci a identifikovat chybějící poznatky a problémy týkající se technologií a rozvoje těžby na dně oceánů. Experti se shodli, že hlavní problém je především v nedostatku znalostí a protože průzkum oceánu je zdlouhavý a velmi drahý, není jednoduché nastavit konkrétní cíle dalšího postupu. 

V Evropském parlamentu proběhla konference o budoucnosti těžby minerálního bohatství ze dna moří a oceánů. Konference byla organizovaná skupinou Searica, která sjednocuje europoslance zajímající se o oceány, nezávisle na politické příslušnosti. Cílem bylo načrtnout současnou situaci a identifikovat chybějící poznatky a problémy týkající se technologií a rozvoje těžby na dně oceánů. Experti se shodli, že hlavní problém je především v nedostatku znalostí a protože průzkum oceánu je zdlouhavý a velmi drahý, není jednoduché nastavit konkrétní cíle dalšího postupu. 

Dostat pod veřejnou kontrolu nebezpečné technologie, včetně hydraulického štěpení