Ochrana a prevence zdraví

| PAVEL POC
Váš poslanec Evropského parlamentu

Pavel Poc otevřel v EP téma hasičů ohrožených rakovinou

V Bruselu se dnes uskutečnila akce, která spojila klíčové aktéry z oblasti hasičských záchranných sborů v Evropě s poslanci Evropského parlamentu aktivními v MAC Group (Poslanci proti rakovině). Organizátorem akce a propagátorem tématu ohrožení hasičů karcinogenními látkami je místopředseda Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, český europoslanec RNDr. Pavel Poc. 

V Bruselu se dnes uskutečnila akce, která spojila klíčové aktéry z oblasti hasičských záchranných sborů v Evropě s poslanci Evropského parlamentu aktivními v MAC Group (Poslanci proti rakovině). Organizátorem akce a propagátorem tématu ohrožení hasičů karcinogenními látkami je místopředseda Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, český europoslanec RNDr. Pavel Poc. 

4. února si připomínáme Světový den proti rakovině

Dnešek se pojí se Světovým dnem proti rakovině, který má za cíl především zvýšit povědomí o prevenci rakovinných onemocnění, na které ročně zemře přes 80 000 tisíc lidí. Letošní motto akce zní "Nejde to mimo nás", v angličtině "Not beyond us". Apeluje na proaktivní přístup každého z nás a upozorňuje na širokou škálu možností, které jsou dnes k dispozici v celé fázi průběhu tohoto onemocnění.

Dnešek se pojí se Světovým dnem proti rakovině, který má za cíl především zvýšit povědomí o prevenci rakovinných onemocnění, na které ročně zemře přes 80 000 tisíc lidí. Letošní motto akce zní "Nejde to mimo nás", v angličtině "Not beyond us". Apeluje na proaktivní přístup každého z nás a upozorňuje na širokou škálu možností, které jsou dnes k dispozici v celé fázi průběhu tohoto onemocnění.

Europoslanci důrazně žádají komisaře Andriukaitise o změnu přístupu k endokrinním disruptorům

Europoslanec Pavel Poc, místopředseda výboru ENVI, společně se svými kolegy z Evropského parlamentu v dopise z konce ledna důrazně žádá komisaře zodpovědného za oblast veřejného zdraví Andriukaitise o změnu přístupu k endokrinním disruptorům - chemickým látkám, jejichž činnost může mít na lidské zdraví krajně nepříznivé účinky. Obsah dopisu naleznete níže.

Vážený pane komisaři Andriukaitisi,

obracíme se na Vás v souvislosti s Vaším úkolem nastavit horizontální kritéria pro endokrinní disruptory založená na vědeckém základě.

Europoslanec Pavel Poc, místopředseda výboru ENVI, společně se svými kolegy z Evropského parlamentu v dopise z konce ledna důrazně žádá komisaře zodpovědného za oblast veřejného zdraví Andriukaitise o změnu přístupu k endokrinním disruptorům - chemickým látkám, jejichž činnost může mít na lidské zdraví krajně nepříznivé účinky. Obsah dopisu naleznete níže.

Vážený pane komisaři Andriukaitisi,

obracíme se na Vás v souvislosti s Vaším úkolem nastavit horizontální kritéria pro endokrinní disruptory založená na vědeckém základě.

Co přináší dnešní jednání výboru ENVI?

Na dnešním zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) v Bruselu bude na programu široká škála témat. Poslanci budou hlasovat o stanovisku k evropskému semestru, dále o stanovisku k udělení absolutoria 2013 za souhrnný rozpočet Evropské komise a pro rozpočet pěti agentur v kompetenci ENVI (EMA, ECDC, EFSA, ECHA a EEA). Většina debat na pořadu jednání se bude týkat bezpečnosti potravin a zdraví.

Na dnešním zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) v Bruselu bude na programu široká škála témat. Poslanci budou hlasovat o stanovisku k evropskému semestru, dále o stanovisku k udělení absolutoria 2013 za souhrnný rozpočet Evropské komise a pro rozpočet pěti agentur v kompetenci ENVI (EMA, ECDC, EFSA, ECHA a EEA). Většina debat na pořadu jednání se bude týkat bezpečnosti potravin a zdraví.

Evropa se musí vypořádat se smrtelnými následky vad požární ochrany

Více než 4000 lidí každoročně v Evropě zahyne kvůli požáru. K záchraně lidských životů je naléhavě potřeba zlepšit v celé EU požárně bezpečnostní předpisy. Uvádí to Fire Safe Europe (FSEU), organizace apelující na zviditelnění požární bezpečnosti staveb, v Bílé knize, která byla dnes v Bruselu představena.

Zveřejnění Bílé knihy doprovázely schůzky poslanců Evropského parlamentu (EP) s hasiči z Evropské aliance hasičských odborových svazů (EFFUA), kteří vedou kampaň za zlepšení požární bezpečnosti v budovách evropských občanů.

Více než 4000 lidí každoročně v Evropě zahyne kvůli požáru. K záchraně lidských životů je naléhavě potřeba zlepšit v celé EU požárně bezpečnostní předpisy. Uvádí to Fire Safe Europe (FSEU), organizace apelující na zviditelnění požární bezpečnosti staveb, v Bílé knize, která byla dnes v Bruselu představena.

Zveřejnění Bílé knihy doprovázely schůzky poslanců Evropského parlamentu (EP) s hasiči z Evropské aliance hasičských odborových svazů (EFFUA), kteří vedou kampaň za zlepšení požární bezpečnosti v budovách evropských občanů.

Evropa musí proti Ebole aktivně zasáhnout

Frakce Socialistů a demokratů znovu tento týden vyzvala Evropskou unii a přímo Evropskou komisi ke společnému intenzivnímu úsilí při reakci na hrozbu epidemie Ebola.

Frakce Socialistů a demokratů znovu tento týden vyzvala Evropskou unii a přímo Evropskou komisi ke společnému intenzivnímu úsilí při reakci na hrozbu epidemie Ebola.

Bezpečí pacienta na prvním místě

Ačkoliv jsou zdravotní systémy v 28 členských státech Evropské unie rozličné, musí dle Charty základních práv Evropské unie všechny do jednoho zajistit vysoký stupeň ochrany lidského zdraví. Na skutečnost, že vysoký standard ochrany zdraví však zdaleka neposkytují všechna evropská zdravotní zařízení, upozorňuje i Asociace irských pacientů, která 15. října v Evropském parlamentu představila Pakt pro ochranu pacienta.

Ačkoliv jsou zdravotní systémy v 28 členských státech Evropské unie rozličné, musí dle Charty základních práv Evropské unie všechny do jednoho zajistit vysoký stupeň ochrany lidského zdraví. Na skutečnost, že vysoký standard ochrany zdraví však zdaleka neposkytují všechna evropská zdravotní zařízení, upozorňuje i Asociace irských pacientů, která 15. října v Evropském parlamentu představila Pakt pro ochranu pacienta.

Nový Evropský kodex proti rakovině podporuje státy v posílení prevence

Pracovní skupina „Poslanci proti rakovině“ (MAC Group) přivítala dlouho očekávanou 4. revizi Evropského kodexu proti rakovině, která podporuje vlády členských států, aby posílily preventivní opatření v boji proti rakovině. Předchozí revize proběhla více než před deseti lety v roce 2003.

Pracovní skupina „Poslanci proti rakovině“ (MAC Group) přivítala dlouho očekávanou 4. revizi Evropského kodexu proti rakovině, která podporuje vlády členských států, aby posílily preventivní opatření v boji proti rakovině. Předchozí revize proběhla více než před deseti lety v roce 2003.

Pavel Poc dál apeluje na prevenci nádorových onemocnění

RNDr. Pavel Poc byl dnes zvolen místopředsedou parlamentní pracovní skupiny Members Against Cancer (MAC Group, Poslanci proti rakovině) sdružující poslance Evropského parlamentu, mezi jejichž pracovní priority patří problematika nádorových onemocnění. Skupina MAC existuje již třetí volební období a zaměřuje se především na prevenci.

RNDr. Pavel Poc byl dnes zvolen místopředsedou parlamentní pracovní skupiny Members Against Cancer (MAC Group, Poslanci proti rakovině) sdružující poslance Evropského parlamentu, mezi jejichž pracovní priority patří problematika nádorových onemocnění. Skupina MAC existuje již třetí volební období a zaměřuje se především na prevenci.