invazivní nepůvodní druhy

| PAVEL POC
Váš poslanec Evropského parlamentu

Invazní nepůvodní druhy na území ČR

Když se na jaře 2014 schválila evropská legislativa k invazním nepůvodním druhům, smáli se mnozí, že “Brusel chce zakazovat brambory a rajčata”, většina si ale uvědovomala, že jde o průlomový okamžik. Po dvaceti letech byl přijat zákon chránící biologickou rozmanitost v Evropě, která drastickým tempem ubývá.

Důvodů je několik, ale jedním z hlavních je právě rozšiřování invazních nepůvodních druhů na našem území. Takové druhy nejenže vytlačují původní rostliny a živočichy, ale mají i zdravotní a ekonomické dopady.

Když se na jaře 2014 schválila evropská legislativa k invazním nepůvodním druhům, smáli se mnozí, že “Brusel chce zakazovat brambory a rajčata”, většina si ale uvědovomala, že jde o průlomový okamžik. Po dvaceti letech byl přijat zákon chránící biologickou rozmanitost v Evropě, která drastickým tempem ubývá.

Důvodů je několik, ale jedním z hlavních je právě rozšiřování invazních nepůvodních druhů na našem území. Takové druhy nejenže vytlačují původní rostliny a živočichy, ale mají i zdravotní a ekonomické dopady.

Výbor ENVI 1. prosince 2015

Následující setkání Výboru ENVI se bude konat dne 1. prosince 2015. Poslanci budou hlasovat o námitkách týkajících se invazivních nepůvodních druhů a povolení GMO kukuřice NK603 x T25. Rovněž se bude hlasovat o návrhu stanoviska k transparentnosti, odpovědnosti a integritě v institucích EU. Proběhne výměna názorů s Evropskou komisí o kontrolách účelnosti politik v ropném rafinérském průmyslu (tzv. Fitness check) a o provádění směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší. S Komisí, WHO a EFSA se bude rovněž diskutovat o glyfosátech.

Následující setkání Výboru ENVI se bude konat dne 1. prosince 2015. Poslanci budou hlasovat o námitkách týkajících se invazivních nepůvodních druhů a povolení GMO kukuřice NK603 x T25. Rovněž se bude hlasovat o návrhu stanoviska k transparentnosti, odpovědnosti a integritě v institucích EU. Proběhne výměna názorů s Evropskou komisí o kontrolách účelnosti politik v ropném rafinérském průmyslu (tzv. Fitness check) a o provádění směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší. S Komisí, WHO a EFSA se bude rovněž diskutovat o glyfosátech.