glyfosát

| PAVEL POC
Váš poslanec Evropského parlamentu

Otázka RNDr. Pavla Poce, místopředsedy Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) v Evropském parlamentu z pozice koordinátora Výboru pro pesticidy (PEST) během veřejného slyšení o povolování pesticidů ze strany EU - srovnávací analýza postupů povolování v zemích OECD (Kanada, Austrálie, USA).Záznam celé debaty ze dne 30. září 2018 k dispozici zde: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20180830-1400-COMMITTEE-PEST

Otázka RNDr. Pavla Poce, místopředsedy Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) v Evropském parlamentu z pozice koordinátora Výboru pro pesticidy (PEST) během veřejného slyšení o povolování pesticidů ze strany EU - srovnávací analýza postupů povolování v zemích OECD (Kanada, Austrálie, USA).Záznam celé debaty ze dne 30. září 2018 k dispozici zde: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20180830-1400-COMMITTEE-PEST

Vyjádření RNDr. Pavla Poce, místopředsedy Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) v Evropském parlamentu z pozice stínového zpravodaje k návrhu nařízení o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci.Záznam celé debaty ze dne 30. září 2018 k dispozici zde: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20180830-0900-COMMITTEE-ENVI

Výbor ENVI 1. prosince 2015

Následující setkání Výboru ENVI se bude konat dne 1. prosince 2015. Poslanci budou hlasovat o námitkách týkajících se invazivních nepůvodních druhů a povolení GMO kukuřice NK603 x T25. Rovněž se bude hlasovat o návrhu stanoviska k transparentnosti, odpovědnosti a integritě v institucích EU. Proběhne výměna názorů s Evropskou komisí o kontrolách účelnosti politik v ropném rafinérském průmyslu (tzv. Fitness check) a o provádění směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší. S Komisí, WHO a EFSA se bude rovněž diskutovat o glyfosátech.

Následující setkání Výboru ENVI se bude konat dne 1. prosince 2015. Poslanci budou hlasovat o námitkách týkajících se invazivních nepůvodních druhů a povolení GMO kukuřice NK603 x T25. Rovněž se bude hlasovat o návrhu stanoviska k transparentnosti, odpovědnosti a integritě v institucích EU. Proběhne výměna názorů s Evropskou komisí o kontrolách účelnosti politik v ropném rafinérském průmyslu (tzv. Fitness check) a o provádění směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší. S Komisí, WHO a EFSA se bude rovněž diskutovat o glyfosátech.