zbrane

| PAVEL POC
Váš poslanec Evropského parlamentu

Stanovisko P. Poce k předloženému návrhu revize směrnice 91/477/EEC

Návrh Evropské komise na revizi směrnice o kontrole a držení zbraní potvrzuje, že existují slabá místa v oblasti regulace zbraní na trhu EU, která můžou být zneužita lidmi s kriminálními úmysly. Revize regulace trhu se zbraněmi je proto nezbytná. Předložený návrh revize směrnice 91/477/EEC však efektivní řešení nepřináší

Návrh Evropské komise na revizi směrnice o kontrole a držení zbraní potvrzuje, že existují slabá místa v oblasti regulace zbraní na trhu EU, která můžou být zneužita lidmi s kriminálními úmysly. Revize regulace trhu se zbraněmi je proto nezbytná. Předložený návrh revize směrnice 91/477/EEC však efektivní řešení nepřináší

Stanovisko CZ MEPs

Návrh Evropské komise na změnu směrnice o kontrole nabývání a držení zbraní je dlouho očekávaným legislativním návrhem, k jehož zrychlenému předložení došlo bohužel teprve pod vlivem nedávného teroristického útoku v Paříži. Potvrzuje se, že existuje slabé místo evropské legislativy v podobě nedostatečné kontroly pohybu zbraní v EU.

Návrh Evropské komise na změnu směrnice o kontrole nabývání a držení zbraní je dlouho očekávaným legislativním návrhem, k jehož zrychlenému předložení došlo bohužel teprve pod vlivem nedávného teroristického útoku v Paříži. Potvrzuje se, že existuje slabé místo evropské legislativy v podobě nedostatečné kontroly pohybu zbraní v EU.