Ochrana klimatu

| PAVEL POC
Váš poslanec Evropského parlamentu

Frakce socialistů a demokratů zprostředkovala dohodu o reformě systému obchodování s povolenkami (ETS)

Socialisté a demokraté v Evropském parlamentu podpořili kompromisní dohodu s ostatními politickými frakcemi, která zajistí nápravu nedostatků systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (ETS) co nejdříve a co nejefektivněji. Dle této dohody odhlasované tento týdne na zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) požaduje Evropský parlament zavedení tzv. rezervy tržní stability (Market Stability Reserve, MSR) nejpozději do konce roku 2018.

Socialisté a demokraté v Evropském parlamentu podpořili kompromisní dohodu s ostatními politickými frakcemi, která zajistí nápravu nedostatků systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (ETS) co nejdříve a co nejefektivněji. Dle této dohody odhlasované tento týdne na zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) požaduje Evropský parlament zavedení tzv. rezervy tržní stability (Market Stability Reserve, MSR) nejpozději do konce roku 2018.

Na cestě k nové mezinárodní klimatické dohodě

Nová mezinárodní dohoda o boji proti změně klimatu má být přijata v prosinci 2015 na 21. zasedání konference smluvních stran (COP20) Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC). Poslední, tedy 20. konference se minulý měsíc uskutečnila v jihoamerické Limě. Bylo zde dosaženo určitého pokroku, ale řada otázek zůstává otevřených a musí je i nadále řešit zodpovědní vyjednavači.

Pozadí problému

Nová mezinárodní dohoda o boji proti změně klimatu má být přijata v prosinci 2015 na 21. zasedání konference smluvních stran (COP20) Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC). Poslední, tedy 20. konference se minulý měsíc uskutečnila v jihoamerické Limě. Bylo zde dosaženo určitého pokroku, ale řada otázek zůstává otevřených a musí je i nadále řešit zodpovědní vyjednavači.

Pozadí problému

Seminář ukázal na příležitosti a výzvy v klimatické a energetické politice

Europoslanec Pavel Poc včera V Bruselu uspořádal seminář "Evropská klimatická a energetická politika: příležitosti a výzvy středoevropských a jihoevropských členských států". Akce byla zacílena zejména na nové europoslance, aby jim přiblížila současnou situaci a výzvy v kontextu nových energeticko-klimatických cílů EU k roku 2030.

Europoslanec Pavel Poc včera V Bruselu uspořádal seminář "Evropská klimatická a energetická politika: příležitosti a výzvy středoevropských a jihoevropských členských států". Akce byla zacílena zejména na nové europoslance, aby jim přiblížila současnou situaci a výzvy v kontextu nových energeticko-klimatických cílů EU k roku 2030.

Receptem na řešení klimatu je závaznost cílů

Po velkých slovech a vzletných prohlášeních při debatě tento týden na jednání o klimatických změnách v New Yorku sociální demokraté v Evropském parlamentu volají po aktivní přípravě chystaného summitu v Paříži v prosinci 2015.

Po velkých slovech a vzletných prohlášeních při debatě tento týden na jednání o klimatických změnách v New Yorku sociální demokraté v Evropském parlamentu volají po aktivní přípravě chystaného summitu v Paříži v prosinci 2015.