Klima

| PAVEL POC
Váš poslanec Evropského parlamentu

Rozpočtový výbor (BUDG)

Zasedání rozpočtového výboru

Zasedání rozpočtového výboru

Na cestě k nové mezinárodní klimatické dohodě

Nová mezinárodní dohoda o boji proti změně klimatu má být přijata v prosinci 2015 na 21. zasedání konference smluvních stran (COP20) Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC). Poslední, tedy 20. konference se minulý měsíc uskutečnila v jihoamerické Limě. Bylo zde dosaženo určitého pokroku, ale řada otázek zůstává otevřených a musí je i nadále řešit zodpovědní vyjednavači.

Pozadí problému

Nová mezinárodní dohoda o boji proti změně klimatu má být přijata v prosinci 2015 na 21. zasedání konference smluvních stran (COP20) Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC). Poslední, tedy 20. konference se minulý měsíc uskutečnila v jihoamerické Limě. Bylo zde dosaženo určitého pokroku, ale řada otázek zůstává otevřených a musí je i nadále řešit zodpovědní vyjednavači.

Pozadí problému

Vysokoškolští studenti simulovali prosazování zájmů při vytváření energetické politiky

 

 

Rizika a příležitosti v těžebním a zpracovatelském průmyslu

Posílit adaptační mechanismy evropské ekonomiky a společnosti na důsledky změn klimatu