Co jsem dokázal

| PAVEL POC
Váš poslanec Evropského parlamentu

Odmítnutí „Semínkového nařízení“

 • Evropská komise chtěla vyjít vstříc nadnárodním koncernům produkujícím rostlinná semena nařízením, které mohlo zakázat našim zahrádkářům vyměňovat si semínka mezi sebou
 • Ostře jsem protestoval už v parlamentních jednáních a jako první jsem navrhl celou legislativu v této věci odmítnout, podařilo se mi přesvědčit kolegy poslance napříč politickými frakcemi

 • Evropská komise chtěla vyjít vstříc nadnárodním koncernům produkujícím rostlinná semena nařízením, které mohlo zakázat našim zahrádkářům vyměňovat si semínka mezi sebou
 • Ostře jsem protestoval už v parlamentních jednáních a jako první jsem navrhl celou legislativu v této věci odmítnout, podařilo se mi přesvědčit kolegy poslance napříč politickými frakcemi

Boj proti invazivním nepůvodním druhům

 • Měl jsem na starosti zprávu o nařízení pro boj proti invazivním nepůvodním druhům
 • Evropská komise chtěla bojovat například i proti domácím papouškům a neřešila opravdu problematické invaze, například španělské slimáky
 • Prosadil jsem pragmatickou a funkční podobu nařízení v EP, ve které domácí zvířata zůstanou netknuta a škůdci budou likvidováni

 • Měl jsem na starosti zprávu o nařízení pro boj proti invazivním nepůvodním druhům
 • Evropská komise chtěla bojovat například i proti domácím papouškům a neřešila opravdu problematické invaze, například španělské slimáky
 • Prosadil jsem pragmatickou a funkční podobu nařízení v EP, ve které domácí zvířata zůstanou netknuta a škůdci budou likvidováni

Podpora boje s rakovinou pomocí screeningu

 • Podařilo se mi získat podporu v Evropském parlamentu pro písemné prohlášení o boji pro rakovině tlustého střeva a konečníku, v jejímž výskytu obsazují Češi smutné přední příčky
 • V prostředí české odborné společnosti jsem rozběhl pravidelná jednání, která vedla k zavedení tradice mezinárodních konferencí napříč profesemi a zájmy o boji s rakovinou a především k zavedení adresného zvaní k preventivním prohlídkám u lékaře

► PRO Dostupnou zdravotní péči a prevenci

 • Podařilo se mi získat podporu v Evropském parlamentu pro písemné prohlášení o boji pro rakovině tlustého střeva a konečníku, v jejímž výskytu obsazují Češi smutné přední příčky
 • V prostředí české odborné společnosti jsem rozběhl pravidelná jednání, která vedla k zavedení tradice mezinárodních konferencí napříč profesemi a zájmy o boji s rakovinou a především k zavedení adresného zvaní k preventivním prohlídkám u lékaře

► PRO Dostupnou zdravotní péči a prevenci

Oblast Energetiky

 • Prosazoval jsem české zájmy při jednání o směrnici o energetické efektivitě
 • Spolupodílel jsem se na tvorbě stanoviska Evropského parlamentu ke směrnici zabývající se radioaktivním odpadem

 • Prosazoval jsem české zájmy při jednání o směrnici o energetické efektivitě
 • Spolupodílel jsem se na tvorbě stanoviska Evropského parlamentu ke směrnici zabývající se radioaktivním odpadem

Stop těžbě plynu z Břidlic

► PROTI  Znečištěnému životnímu prostředí

► PROTI  Znečištěnému životnímu prostředí

Označování potravin

 • Prosazuji jasné, srozumitelné a férové označování původu a obsahu potravin, jejich kvalitu a především bezpečnost, angažoval jsem se například při řešení kauzy koňského masa
 • Jsem aktivním účastníkem kampaně „Na etiketě záleží“.

► PRO Kvalitní a bezpečné potraviny

 • Prosazuji jasné, srozumitelné a férové označování původu a obsahu potravin, jejich kvalitu a především bezpečnost, angažoval jsem se například při řešení kauzy koňského masa
 • Jsem aktivním účastníkem kampaně „Na etiketě záleží“.

► PRO Kvalitní a bezpečné potraviny

Ochrana Včel

► PRO ochranu biodiverzity

► PRO ochranu biodiverzity