Prostředí

| PAVEL POC
Váš poslanec Evropského parlamentu

Oblast Energetiky

  • Prosazoval jsem české zájmy při jednání o směrnici o energetické efektivitě
  • Spolupodílel jsem se na tvorbě stanoviska Evropského parlamentu ke směrnici zabývající se radioaktivním odpadem

  • Prosazoval jsem české zájmy při jednání o směrnici o energetické efektivitě
  • Spolupodílel jsem se na tvorbě stanoviska Evropského parlamentu ke směrnici zabývající se radioaktivním odpadem

Stop těžbě plynu z Břidlic

► PROTI  Znečištěnému životnímu prostředí

► PROTI  Znečištěnému životnímu prostředí