Ukrajina

| PAVEL POC
Váš poslanec Evropského parlamentu

Stress test - plyn

"Stress testy jsou obvykle jen teoretická cvičení. Samotná realita bývá daleko méně předvídatelná. Všechno je vnímáno velmi vyhroceně, jako by už Putin osobně zavíral kohouty. Jenže je myslím spravedlivé poznamenat, že na požadavku na řádné placení faktur není nic mimořádného, a to ani v případě, když přichází ze strany Ruska."

"Stress testy jsou obvykle jen teoretická cvičení. Samotná realita bývá daleko méně předvídatelná. Všechno je vnímáno velmi vyhroceně, jako by už Putin osobně zavíral kohouty. Jenže je myslím spravedlivé poznamenat, že na požadavku na řádné placení faktur není nic mimořádného, a to ani v případě, když přichází ze strany Ruska."

Ohrozí možné selhání podepsání rusko-ukrajinské smlouvy o dodávkách plynu EU?

Úterní setkání prezidentů Ruska a Ukrajiny na evropské půdě nepřineslo kýženou dohodu ohledně dodávek plynu na Ukrajinu pro následující zimní období. V tomto světle je vhodné poukázat na negativní efekty, které by možné omezení importu na Ukrajinu a potažmo jiných evropských států, včetně České republiky, mohlo mít, nedosáhnou-li strany dohody.

Úterní setkání prezidentů Ruska a Ukrajiny na evropské půdě nepřineslo kýženou dohodu ohledně dodávek plynu na Ukrajinu pro následující zimní období. V tomto světle je vhodné poukázat na negativní efekty, které by možné omezení importu na Ukrajinu a potažmo jiných evropských států, včetně České republiky, mohlo mít, nedosáhnou-li strany dohody.