Priority

| PAVEL POC
Váš poslanec Evropského parlamentu

Podporovat vědu a výzkum v České republice

Dostat pod veřejnou kontrolu nebezpečné technologie, včetně hydraulického štěpení

Posílit adaptační mechanismy evropské ekonomiky a společnosti na důsledky změn klimatu

Chránit genetickou rozmanitost v zemědělství

Chránit biologickou rozmanitost ve volné přírodě

Posílit důraz zdravotní péče na prevenci a screening zejména rakovinných onemocnění

Zastavit nárust kontaminace životního prostředí a potravinového řetezce chemickými látkami