Priority

| PAVEL POC
Váš poslanec Evropského parlamentu

Druhý pilotní projekt Pavla Poce: Evropský monitoring motýlů

Evropská komise zveřejnila výzvu na pilotní projekt, který bude posuzovat evropskou biologickou rozmanitost. Autorem iniciativy poskytující zájemcům přes 20 milionů korun je europoslanec Pavel Poc.

Evropská komise zveřejnila výzvu na pilotní projekt, který bude posuzovat evropskou biologickou rozmanitost. Autorem iniciativy poskytující zájemcům přes 20 milionů korun je europoslanec Pavel Poc.

Podporovat vědu a výzkum v České republice

Dostat pod veřejnou kontrolu nebezpečné technologie, včetně hydraulického štěpení

Posílit adaptační mechanismy evropské ekonomiky a společnosti na důsledky změn klimatu

Chránit genetickou rozmanitost v zemědělství

Chránit biologickou rozmanitost ve volné přírodě

Posílit důraz zdravotní péče na prevenci a screening zejména rakovinných onemocnění

Zastavit nárust kontaminace životního prostředí a potravinového řetezce chemickými látkami