Bezpečnost a kvalita potravin

| PAVEL POC
Váš poslanec Evropského parlamentu

Rovnováhu mezi ochranou zdraví a zemědělskou produkcí zajišťuje nařízení o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh. Teoteticky by tedy mělo být vše v pořádku, je to ale opravdu tak? I o tom byla debata a kulatý stůl na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích se studenty a odborníky na téma bezpečnosti potravin. 

Rozpočtový výbor (BUDG)

Zasedání rozpočtového výboru

Zasedání rozpočtového výboru

Požadujeme označování země původu masa u zpracovaných potravin

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu na svém včerejším jednání podpořil jasné označování země původu masa u všech zpracovaných potravin. Doposud bylo označení výrobků se zemí původu povinné jen pro čerstvé maso.

Místopředseda výboru, český europoslanec Pavel Poc k tomu říká: "Není to žádné převratné stanovisko. Označování masa i ve zpracovaných potravinách jsme požadovali vždycky. Shodujeme se tak ostatně s 90% spotřebitelů, kteří si to přejí také."

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu na svém včerejším jednání podpořil jasné označování země původu masa u všech zpracovaných potravin. Doposud bylo označení výrobků se zemí původu povinné jen pro čerstvé maso.

Místopředseda výboru, český europoslanec Pavel Poc k tomu říká: "Není to žádné převratné stanovisko. Označování masa i ve zpracovaných potravinách jsme požadovali vždycky. Shodujeme se tak ostatně s 90% spotřebitelů, kteří si to přejí také."

Členské státy musí disponovat pravomocí omezit či zakázat GMO

Příslušná legislativa byla Komisí navržena již před čtyřmi lety, v roce 2011 k ní poté v prvním čtení Evropský parlament přijal své stanovisko. V mezidobí se ovšem věc zasekla na úrovni Rady. Během nynějšího italského předsednictví se návrh nařízení vrací na program EP v rámci druhého čtení. 28 ministrů pro životní prostředí přijalo v červenci postoj Rady, který se týkal omezení či zákazu pěstování geneticky modifikovaných plodin (GMO) na území členských států.

Příslušná legislativa byla Komisí navržena již před čtyřmi lety, v roce 2011 k ní poté v prvním čtení Evropský parlament přijal své stanovisko. V mezidobí se ovšem věc zasekla na úrovni Rady. Během nynějšího italského předsednictví se návrh nařízení vrací na program EP v rámci druhého čtení. 28 ministrů pro životní prostředí přijalo v červenci postoj Rady, který se týkal omezení či zákazu pěstování geneticky modifikovaných plodin (GMO) na území členských států.