Boj

| PAVEL POC
Váš poslanec Evropského parlamentu

Boj proti invazivním nepůvodním druhům

  • Měl jsem na starosti zprávu o nařízení pro boj proti invazivním nepůvodním druhům
  • Evropská komise chtěla bojovat například i proti domácím papouškům a neřešila opravdu problematické invaze, například španělské slimáky
  • Prosadil jsem pragmatickou a funkční podobu nařízení v EP, ve které domácí zvířata zůstanou netknuta a škůdci budou likvidováni

  • Měl jsem na starosti zprávu o nařízení pro boj proti invazivním nepůvodním druhům
  • Evropská komise chtěla bojovat například i proti domácím papouškům a neřešila opravdu problematické invaze, například španělské slimáky
  • Prosadil jsem pragmatickou a funkční podobu nařízení v EP, ve které domácí zvířata zůstanou netknuta a škůdci budou likvidováni

Podpora boje s rakovinou pomocí screeningu

  • Podařilo se mi získat podporu v Evropském parlamentu pro písemné prohlášení o boji pro rakovině tlustého střeva a konečníku, v jejímž výskytu obsazují Češi smutné přední příčky
  • V prostředí české odborné společnosti jsem rozběhl pravidelná jednání, která vedla k zavedení tradice mezinárodních konferencí napříč profesemi a zájmy o boji s rakovinou a především k zavedení adresného zvaní k preventivním prohlídkám u lékaře

► PRO Dostupnou zdravotní péči a prevenci

  • Podařilo se mi získat podporu v Evropském parlamentu pro písemné prohlášení o boji pro rakovině tlustého střeva a konečníku, v jejímž výskytu obsazují Češi smutné přední příčky
  • V prostředí české odborné společnosti jsem rozběhl pravidelná jednání, která vedla k zavedení tradice mezinárodních konferencí napříč profesemi a zájmy o boji s rakovinou a především k zavedení adresného zvaní k preventivním prohlídkám u lékaře

► PRO Dostupnou zdravotní péči a prevenci