Akce

| PAVEL POC
Váš poslanec Evropského parlamentu

Začátkem března proběhly už 6. Ozvěny Ji.hlavy v Bruselu. Jsem rád, že mohu tuto akci již několik let spoluorganizovat a představovat tak v Evropském parlamentu práci předních českých dokumentaristů. Letos to byly autorky nejlepšího českého dokumentu roku 2017 - Hranice práce - Apolena Rychlíková a Saša Uhlová.

Pavel Poc upozornil Komisi prostřednictvím Sokolovska také na problémy s uhelnými regiony v ČR

Evropská komise vytvořila iniciativu "Platforma uhelných regionů procházejících přeměnou", kde se budou společně řešit konkrétní problémy, sdílet fungující strategie nebo hledat financování projektů ze stávajících finančních nástrojů. Prostředky specificky pro tuto oblast mají být vymezeny i ve víceletém finančním rámci EU na období 2021-2027. Zaměřit se Komise chce na regiony s hospodářskými a společenskými problémy souvisejícími s útlumem těžby.